Niezstąpione jądro


Jądra są męskimi gruczołami w kształcie jaja, umieszonymi wewnątrz worka mosznowego za prąciem. Prawidłowo rozwijają się one wewnątrz jamy brzusznej, a następnie zstępują do moszny przez kanał pachwinowy.

Niezstąpione jądro

Jądra są męskimi gruczołami w kształcie jaja, umieszonymi wewnątrz worka mosznowego za prąciem. Prawidłowo rozwijają się one wewnątrz jamy brzusznej, a następnie zstępują do moszny przez kanał pachwinowy.

U około 3 % noworodków i u 30 % wcześniaków, jedno lub oba jądra nie zstępują, co określa się jako wnętrostwo. Rodzice mogą podejrzewać wnętrostwo, jeśli moszna dziecka jest w całości lub po jednej stronie pusta.

Rozpoznanie to potwierdza lekarz pediatra na podstawie badania fizycznego. Zależnie od rodzaju zaburzenia zleca on przeprowadzenie badań dodatkowych jak ultrasonografia, inne badania obrazowe oraz badania hormonalne i genetyczne.

W przypadku jąder wędrujących z reguły nie zaleca się żadnego leczenia, ponieważ na ogół zaburzenie to ulega normalizacji w okresie dojrzewania. W innych wypadkach leczenie zależy od rodzaju wnętrostwa.

W licznych sytuacja doradza się po prostu cierpliwość, ponieważ około 80 % umiejscowionych nieprawidłowo jąder zstępuje do moszny w pierwszym roku życia. W niektórych przypadkach prawdziwego wnętrostwa lekarz przepisuje domięśniowe wstrzykiwanie hormonu ludzkiego – gonadotropiny komórkowej, kilka razy w tygodniu, przez okres 5 tygodni.

Jeżeli jednak leczenie hormonalne okazuje się nieskuteczne, zaleca się postepowanie chirurgiczne. Jedną z metod jest orchidopeksja. Wykonuje się ją na ogół przed ukończeniem przez chłopca 2 roku życia.

Jeżeli wnętrostwo nie zostanie skorygowane przed okresem dojrzewania, jądro należy usunąć. Można zastosować sztuczny implant, żeby moszna miała normalny wygląd.