Andrologia


Termin andrologia pochodzi od greckich słów – andros, co znaczy mężczyzna i logos – słowo. Andrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się fizjologią i patologiami męskiego układu płciowego oraz problemami męskiej płodności. Jest odpowiednikiem ginekologii, specjalności, która zajmuje się żeńskim układem płciowym.

Andrologia

Termin andrologia pochodzi od greckich słów – andros, co znaczy mężczyzna i logos – słowo. Andrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się fizjologią i patologiami męskiego układu płciowego oraz problemami męskiej płodności. Jest odpowiednikiem ginekologii, specjalności, która zajmuje się żeńskim układem płciowym.

Choroby mające podłoże andrologiczne są dość powszechne np. męska niepłodność, zaburzenia erekcji lub nowotwory jądra. Co najmniej 5 % mężczyzn w wieku rozrodczym jest dotknięta niepłodnością.

Obecnie pacjenci z dolegliwościami andrologicznymi są leczeni przez lekarzy różnych specjalności np. urologów, endokrynologów, ginekologów, onkologów, pediatrów, psychiatrów oraz dermatologów. Pomimo znacznego postępu wiedzy na temat męskich funkcji rozrodczych, to problemy kliniczne w andrologii są nadal postrzegane jako mało priorytetowe. Braki wiedzy uniemożliwia natomiast skuteczne rozwiązywanie ważnych problemów andrologicznych, a także podjęcie wielospecjalistycznego leczenia pacjentów.

Problemy andrologiczne znalazły się w kręgu zainteresowań medycznych dopiero od połowy XX wieku. Gwałtowny rozwój cywilizacji, a co za tym idzie skażenie środowiska, ma ogromny wpływ na pogorszenie się płodności zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także na zwiększenie częstości występowania nowotworów jądra oraz wad rozwojowych męskiego układu płciowego.

Styl i warunki życia spowodowały natomiast pojawienie się zaburzeń seksualnych i hormonalnych u mężczyzn.